Verbs transitius i intransitius

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,67 KB

 
oracions enunciatives: informen(la radio funciona) " exclamatives: !! " irreals: possibilitat,probabilitat,dubte. " interrogatives: ??. " volitives: voluntat - optatives (desitg) -exhortatives(ordres). Verbs copula (ser,estar sembla) verbs predicatius (la resta) -transitius -intransitius. La cronica és un relat periodístic que informa sobre uns fets en un espai i temps concret. subj agent( la acció la realitxa el subj) subj pacient( no la realitza, pero la rep) les dos(la realitza i la rep) indeterminat(no se sap qi la realitza.


abreviatures: suspensió(-part final del mot)contracció(-algunes lletres del interior) afèresi(s'elimina la part inicial) mètrica: art menor 8 o - art major 9 o +. Varietats dialectals: relaciona la realitat socials que condiciona els usuaris(històriques, socials, geografiques). "funcionals: relació entre interlocutors i entorn físic( registres) argot: designa la parla privada que un  grup social adopta com a senyal distintiu. Tecnolecte: vocabulari que inclou noms...Balear: si ell pensas,es ca,sa taula,en Joan. Rosellonès: ho fa pas,pensi,.. Algueres: jo pens,lo bell, mia-tua-sua.. Nord Occidental: meua teua seua, jo canto, hòmens.. Valencíà

Entradas relacionadas: