Verbs en València

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,71 KB

 
·l'apostrof(') es un signe grafic que s'usa pera indicar que hem elidit una vocal.

·l'article definit (el/la) i l'aeticle personal (en/na)


s'spostrofen:-davant vocal o h muda.-davant les xifres, certes sigles o la essa liquida.
no s'apostrofen:-davant h aspirada-davant i/u consonantiques .
·L'article femení la/na:no s'apostrofen:davant el nom de les lletres.-davant i/u,hi/hu atones.-en cas de posible confusió per homofonia.-davant les paraules host,una i Haia.

·la preposició de

s'postrofa:-davant vocal o h muda.-davant les xifres i certes sigles.
no s'apostrofen:-davant h aspirada.-davant el nom de les lletres.-davant i/u consonantiques.-davant el prefix a- amb valor negatiu.

·els pronoms febles

s'apostrofen:-davant els verbs començats en vocal o h.-darrere els verbs acabats en vocal.-en contacte amb un altres pronom.
no s'apostrofen:-el pronom (la) davant verbs començats en i/u, hi/hu atones o quan va darrere el verb.-darrere els verbs acabats en diftong.

Entradas relacionadas: