Verge maria

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,16 KB

 
el poema que toi seguit vaig a comentar es un poema del mallorqui ramon llul que va ser un dels grans poetas lirics.ramon llul va escriure un dels poemes era una epistola era com caracter autobiografic es un trobador del segle xiii que composava les seves obbres despres la interpretaven davant del public.ramon llul pertanyia al nobles,al estament mig que eren els que savien llegir i escriure.va abandonar el seu estatus social i se va anar a predicar etnies als infidels.aquest poema pertany al genere literari de lla poesia que es caracteritza per l'us dels vers i de les figures retoriques per embellir-lo.es una poesia trobadoresca que tambe es pot anomenar canço d'amor pero es diferent a tot els altres no li esciu a la dama de la cort sinoque li escriu ala verge maria i fa que ella li da proteccio a ell.el poema consta de tres estrofes.les dues primeres son de 6 versos decasilabs i 2 de octasilabs i la tercera es un quartet perque te 4 versos el seu esquema metric es:10A/10b/10a/10b/8a/8a/10c/10c/10a/10b/10a/10b/8a/8a/10a/10a/8b/8a/10a/10a/.l'autor nova posar-li titol al poema li van posar de titol el primer vers del poema el tema del poema es l'amor cortes canta cançons ala verge maria.l'argument que presenta esta te dues parts la primera que son les dues primeres octaves es on es presenten las caracteristiques de la verge maria a que sigui la millor dama.la segona part del poema es la ultima estrofa on diu que hi ha molta gent que es capaç de donar-ho tot de boca i el compara amv ell aque al principi diu que anira la guerra i dperes ke no volia anar-hi a l'hora d ela veritat el context del poema es del llibre d'evast aloma i son fill blanquerna que es un lllibre escrit per ramon lull les figures retoriques neel vers 9 i 10 i 11 hi ha un rpegunta retorica perque e spor respodnre amb la mateixa rpegunta i als versos 2 i 14 hi ha un hiperbaton per que altera l'ordre gramatical de l'oracio.en conclucio aquest poema de llul podem observar el se afany envagelitzador que intettaa promoure la pietat crisitana la devoio per deu i per la mare de deu

Entradas relacionadas: