El verí del teatre pdf

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,33 KB

 
Poesia dels anys seixanta: La poesia es el genere mes dinamic durant aquesta epoca. El Realisme social, pren una gran embranzida. D’altre banda el mestratge de carles riba dona lloc a una generació de poetes influits per el simbolime.
Narrativa dels anys seixanta: Seguéis els postulats del Realisme historic , pero domina la novela psicológica. D’altre banda s’intrudoeix l’existencialisme i de l’ambsurd. Als anys setanta s’obren nous camins amb el Realisme magic la novela historica policíaca.Teatre dels seixanta El teatre catala d’aquesta epoca seguéis les tendencies teatrals europees. Juntament amb obres del teatre classic catala s’estrenen obres d’autors del moment. Sorgeixen molts grups de teatre independent que amb una clara intenció apleguen un gran nombre de public.

La narrativa actual: la novela i el conte presenten una gran diversitat tant pel que fa a la temática com als estils i una nova generació de narradors publica de forma asidua. Es conrea la novela psicológica juntament amb la novela hisrorica, d’intriga,plicicaca,de tema rural o urba, de conflictes socials, personals i familiars...Poesia actual: La poesia actual tendéix ada cop mes a l’intimisme; reflectéis les experiencies personals i la percepció particular del mon que tenen els poetes. Els models en que s’inspira la poesia actual son molt diversos i van des deks grans moviments poetics dels últims dos segles fins als classics de l’antiguitat.Teatre actual: En les derreres decades el teatre ha experimentat un gran desenvolupament tant pel que fa a la creació d’infraestructures teatrals com al nombre d’autors. D’ una vanda se segueixen representant obres del teatre classic europeu i catala d’altre bada s’estrenen obres actuals de carácter divers.

Entradas relacionadas: