Versos i rima sinalefa elisió hiat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,47 KB

 

sinalefa: enllaç entre la ultima vocal i la primera del següent

elisió:uníó de dos vocals en una síl.Laba

hiat:pronunciació separada de dues vocals que estan en contacte

versos d'art major: nou o més silabes

versos d'art menor: fins a vuit síl.Labes

cesura: pausa interior de versos de més de vuit síl.Labes, es divideix en dos hemistiquis

rima: coincidencia de fonemes al final dels versos, a partir de la darrera vocal accentuada, pot ser:

          -Asonant: només coincideixen els sons vocàlics

          -Consonant:quan coincideixen els sons vocalics i els consonàntic.

versos lliures o blancs no rimen


la corrada és una canço popular curta, generalment de quatre versos heptasíl.Labs que sovint presenten la rima creuada o encadenada.

el sonet es una composició de catorze versos organitzats en dos quartets i dos tercets, amb versos decasilàbics o alexandrins. La rima pot ser encreuada o encadenada, i els dos tercets poden tenir rimes variades. Els sonets poden presentar moltes variants: n'hi ha que no tenen rima, alguns presenten dos quartets i dos versos apariats, i n'hi ha d'altres que estan constituïts amb versos d'art menor

la sextina es la composició de sis estrofes de sis versos decasíl.Labs cadascuna. L'última paraula de cada vers de la primera estrofa es repeteix sempre en els versos de les altres cinc estrofes, però en un ordre d'aparició sempre diferent. La composició sol acabar amb tres versos, en què, de nou, s'inclouen les sis paraules-rima, dues de cada vers.

Entradas relacionadas: