Vida privada 1932

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,03 KB

 
EL TEATRE: el teatre català tb e trobava en crisi en les primeres dècades del Segle XXX, el noucentisme no s'interessà en millorar la situació. Alguns autors començaren a escriure obres inspirades en el model de teatre francès, reflex de l'hegemonia de la classe burgesa. Fugien de la tradició realista i plantejaven conflictes i embolics propis de la vida familiar. La mateixa crisis comportà a la inclusió d'elements crítics. JOSEP María SAGARRA(1894-1961):Conegué a carles riba i a carner. Va estodiar dret a la UB. El 1914 va publicar la seva primera obra: Primer llibre de poemes. El 1918 s'estrena el Romae Rondalla d'esparvers, la seva primera obra de teatre. El 1932 publicà la novel·la Vida privada. En esclatar la g.C s'exilià. L'any 1940 va tornar a Barcelona i es Veíñe obligat a restringir la seva activitat i dedicar-se a les tradicions. Finalment l'any 1945 tirnà a estrenar obres de teatre. El 1954 va escriure les memòries i va morir l'any 1961. OBRA TEATRAL. Sagarra va ser un dels autor teatrals + importants i populars de la primera meitat del Segle XIX. Destaquen dos gèneres. (-)les comèdies de costums, que connecten amb la tradició vuitcentrista amb obres com la rambla de les floristes. (-) els poemes dramàtics. Plantegen situacions dramàtiques protagonitzades per personatges dominants per la passió i sovint per conflictes amorosos. El cafè de la María. Després de la guerra, va escriure obres q s'allunyaven del populisme que havia caracteritzat les creacions anteriors. Però com q aquest teatre no va tenir la mateixa acceptació va tornar a escriure teatre com el d'abans de la guerra. Entre 1952 i 1957 es decanta el teatre de tesi, presentava una problemàtica de tipus religiós i moral. La ferida lluminosa. OBRA NARRAIVA: consta de contes i novel·les. Paulina Buixareu 1919 All i salobre 1928, vida privada 1932. Aquesta darrera és una crònica de la decadència de l'aristocràcia barcelonina en la transició de la dictadura de Premo de Revira a la república. El 1954 es publicaren les memòries, que recullen les vivències de l'escriptor fins l'any 1918. OBRA POÈTICA: Sagarra va escriure una poesia clara i entenedora que defugia de les abstraccions i els intel·lectualismes i que connectà amb la sensibilitat popular. Els poemes incorporaren imatges i recursos propis de la lírica popular. La natura, el paisatge i els personatges que els habituen, són els pricipals motius dels seus poemes. El mal caçador i El compte Arnau.


(-)ls poems dramàtics. Plantgn situacions dramàtiks protagonitzads pr prsnatgs dominants pr la passió i sovint pr conflicts amorosos.L cafè d la María. Dsprés d la guerra, va scriur obrs q s'ayunyavn dl populism k avia caractritzat ls cracions antriors. Prò com q akst tatr no va tnir la matixa accptació va tornar a scriur tatr coml d'abans d la guerra. Entr 1952 i 1957 s dcantal tatr d tsi, prsntava 1a problmàtica d tipus rligiós i moral. La frida yuminosa. obra narraiva: consta d conts i novl·ls. Paulina buixaru 1919 ay i salobr 1928, vida privada 1932. Aksta darrra és 1a crònica d la dcadència d l'aristocràcia barclonina en la transició d la dictadura d prmo d rvira a la rpública.L 1954 s publicarn ls mmòris, k rcuyen ls vivèncis d l'scriptor fins l'any 1918. obra poÈtica: sagarra va scriur 1a posia clara i entndora k dfugia d ls abstraccions ils intl·lctualisms i k connctà amb la snsibilitat popular.Ls poems incorxarn imatgs i rcursos propis d la lírica popular. La natura,l paisatg ils prsnatgs kls abituen, sónls pricipals motius dls sus poems.L mal caçador il compt arnau.

Entradas relacionadas: