Vili 8

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,85 KB

 
LA TEÒRIA DELS CONCEPTES JURÍDICS.Les lleis utilitzen dos tipus de conceptes:-Determinats: Aquest tipus no ofereixen cap problema, la pròpia Llei esgota totes les possibilitats en la seva aplicació, només hi ha una única solució justa. Exemple l’edat de jubilació 65 anys, majoria d’edat 18 anys, el recurs administratiu termini 1 mes. - Indeterminats: Aquests, aparentment deixen un marge d’apreciació subjectiva a l’Administració en la seva aplicació. Exemple: Existeixen a totes les branques del dret, per exemple a l’àmbit penal la nocturnitat, traidoria, premeditació; en l’àmbit laboral l’acomiadament procedent o improcedent; en l’àmbit civil la negligència; en l’àmbit administratiu el justipreu expropiatori.Aquests conceptes indeterminats, malgrat la seva aparent indeterminació, únicament permeten a l’Administració en la seva aplicació una única solució justa. La jurisprudència diu, o hi ha nocturnitat o no, o el preu és just o no, o hi ha urgència o no. “TERTIUM UM DATUM” - “Una tercera cosa no val”.En el concepte jurídic indeterminat no hi ha arbitrarietat.
 

Entradas relacionadas: