Vocabulario selectividad

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,16 KB

 
101.ORQUESTRA:Espai d'un teatre, entre la cavea i el proscenium, on es col·loca el cor. A Grècia és circular i a Roma semicircular.
102.PALESTRA:La palestra era l’àrea associada al gimnàs per a l’entrenament i competició en les disciplines “pesades” (lluita, boxa i pancraci, a més del salt). Genèricament el gimnàs, símbol de la cultura grega, és el lloc on els joves adquireixen l’entrenament físic necessari per a desenvolupar els seus cossos i l’aprenentatge intel·lectual que modelarà el seu esperit i la seva ment.
103.PASTEL:Tècnica pictòrica que utilitza pigmentos secos, en polvo, amalgama­dos con goma o resina en forma de barritas (los llamados pasteles). El color se extiende con ayuda del difumino y con las yemas de los dedos. La pintura al pastel tuvo gran auge en la época rococó.
104.PERISTIL :Pati interior rodejat de columnes. A Roma apareixen a partir del segle II i cada vegada més adquireix un major protagonisme en la configuració de la casa afegint se estances com la biblioteca i sales de recepció i d´estar.
105.PERSPECTIVA:Forma de representar els objectes en una superfície de manera que apareguin en la forma i la disposició en què es mostren a la vista en la realitat.
106.
106.PETXINA:En arquitectura és cada un dels elements constructius triangulars que resol l'encontre entre la base circular d'una cúpula i un espai inferior quadrat.Té una superfície esfèrica triangular limitada per tres arcs de circumferència.
107.PILAR (Fasciculat):Element de suport sovint més gros que la columna cilíndrica. Al gòtic és freqüent el fasciculat, l’envoltat d’un feix de motllures cilíndriques en formes de tiges.
108.PILASTRA:és un pilar o columna adossat o sobre el mur o paret. La seua funció pot ser estructural, sostenint sostre, teulada, entaulament, motlura o arquitrau, o merament decorativa. La pilastra (paraula derivada de pilar) està composta dels mateixos elements constructius que les columnes o pilars, com són basa,fust i capitell,egons els diferents ordres arquitectònics.
109.PILOTIS:Els pilars (pilotis) són el suport del pis superior.
110.PINACLE:Elemento decorativo que se usa durante el arte Gótico con forma de pilar rematado en su parte superior con una figura piramidal. Su función es meramente estética o decorativa y tiene la finalidad de dar sensación de altitud al edificio.
111.PLANTA:Representació geomètrica en superfície d´un edifici, planta basilical:planta longitudinal d’una o tres naus (excepcionalment 5) amb la central més elevada.
112.PLEMENTERIA:Conjunto de piedras o dovelas que forman el elemento pasivo de una bóveda gótica y rellenan los espacios que quedan entre sus arcos
113.PODI, PÒDIUM:Plataforma sobre el qual s'alça una construcció. A Roma, barana o ampit que es construïa entorn del basament del temple romà quan aquest no tenia grades més que en el seu front
114.POLICROMIA:Molts colors. Contrari a monocrom.
115.POLÍPTIC:Pintura que consta de més de tres taules (Sant Baró de Gant), al tencament del políptic apareixen de dalt a baix tres escenes.
116.PÓRTIC
:En arquitectura, pórtico es el cuerpo formado por una galería de columnas adosada a un edificio o abierta al aire libre
117.PRESBITERI:És l'espai que en una església o catedral nvolta l'altar major reservada al clergat ,eneralment emplaçat a un nivell més alt que la resta de la nau central, i separat d'ella per una graonada,un cancell o un reixat.
118.PRONAOS
:Cambra d’accés anterior a la NAOS o CELLA d´un temple grec A la NAOS està ubicada l´estatua del déu.
120.RELLEU:En escult., forma no exempta treballada en un suport bidimensional;


121.RETAULE:se sobre la paret del fons d'una capella, absis o nau serveix per a ubicar pintures, relleus, escultures exemptes i/o elements ornamentals. Des del seu origen senzill en el romànic ha tingut una evolució arquitectònica, decorativa i iconològica molt complexa i variada.
122.ROSASSA (Rosetó):Finestral en forma circular.
123.SALMER:Primera dovella de l'extrem d'un arc, tallada en pla inclinat i recolzada sobre la imposta.
125.TALLA:Escultura realitzada en fusta.
126.TAMBOR:
Mur que organitza una estructura de planta cilíndrica o poligonal damunt la qual s´apoia una cúpula. També cadascun de les peces que conformen una columna.
127.TEATRE ROMÀ :
Deriven del model grec dels que es diferencien per la cavea que és semicircular i no en ferradura; l'orchestra que és semicircular i no circular i major importància del proscenium i scena. En cas d'alçar se en pla la fatxada s'adorna amb arcades d'ordes superposats.
128.TERMES:
Conjunt d'edificis formant un autèntic complex arquitectònic que representen el més genuí de la construcció romana. Perfectament distribuïts i amb una organització modèlica se succeeixen les sales destinades a banys (caldarium, tepidarium, frigidarium), vestidors (apoditherium), forns per a escalfar l'aigua (hipocaustos), espais per a exercicis físics (Gimnasium, stadium) basíliques, palestres, sales de jocs, biblioteques, sales de reunió, etc.
129.TESEL·LA:
Cada una de les peces de pedra, marbre vidre o pasta, de formes regulars o irregulars, amb les que es realitza un mosaic. TESSELLATUM.Superfíci feta amb petits bocins de ceràmica o altre matèria. Molt utilitzat per a elaborar mosaics.
130.TETRAMORFS:
Representació simbòlica dels quatre evangelistes molt utilitzada durant el període romànic. San Marc (Lleó); San Joan ((Àguila); San Lluc (bou); San mateu (Home)
131.TIMPÀ:
Espai triangular comprés entre les dues cornises inclinades d´un frontó i l´horitzontal de la base ( a l´edad Mitjana fou un espai semicircular delimitat per la llinda i les arquivoltes d´un portal.
132.TOLOS:
Els thólos són impressionants construccions cobertes amb una gran cúpula i destinades als membres de la família reial. Temple grec circular perípter o sense columnes
133.TONDO:
Pintura o relleu de perfil o forma circular a la manera d’un gran plat o disc.
134.TRACERIA:
Dibujos geométricos de piedra calados en las ventanas o rosetones góticos
135.TRANSSEPTE:
Nau transversal que forma una creu amb la nau principal. El lloc on es creuen les dues naus rep el nom de creuer
137.TRENCALLUMS :
En arquit., mainell
140.TRIFORI:
Conjunt de finestres, originàriament triforades, de la tribuna o matroneu de la nau d'una església que donen a l'interior
141.TRÍGLIF:
Rectangle sortint de la coberta allindada, solcat per canals, que decora el fris dòric, alternant amb la metopa
142.TRÍPTIC:
En art pintura sobre taula de tres cares que es pot replega sobre ell mateix.
143.TROMPES:Consisteix en unes petites bóvedes semicòniques projectades cap al exterior del mur.
144.TROMPE-L'OEIL
: Término francés (literalmente, «engaño para el ojo») utilizado para designar una obra pic­tórica en la que se aplican todos los artificios para dar la ilusión de realidad.
145.VANITAS:Género pictórico cercano al bodegón y perteneciente asimismo al ámbito de la naturaleza muerta, caracterizado por el uso temático de la calavera con una intención moralizante; propio de la pintura barroca.
146.VITRALL:
Un vitral, vitraux o vidriera de colores es una composición formada por vidrios de colores pintados y cubiertos por esmalte que se unen por medio de varillas de plomo.
147.CORBA:
Elemento decorativo curvo o en espiral, de derivación fitomorfa, muy difundido en época barroca y ro­cocó. A menudo, el término, en len­guaje genérico, se utiliza como sinónimo de todo motivo decorativo curvo.

Entradas relacionadas: