Si la vocal neutra és la penúltima lletra d'un verb s'escriu amb

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,2 KB

 

La fonètica s'ocupa de l'estudi dels sons de

la llengua i utilitza l'Alfabet Fonètic Internacional

 per transcriure'ls. Lortografia s'ocupa de les

correspodències entre el so i la grafia i de les

normes per escriure amb correcció.Utilitza

 l'alfabet gràfic.Els sons vocalits del català son vuit:

Les vocals es classifiquen segons la posició tònica

o àtona, perquè el català té sons vocàlics diferents

en una i altra situació.

Normes basiques dels sons :Quan la vocal neutra

 es troba a la terminació de: -Formes verbals.

 Sila vocal neutra és la ultima lletra, s'escriu am (a) i

 si és la penúltima ,amb (e). Exepcions: No segueixen

la norma les forme verbals :omple,obre,vine i corre

, i els infinitius de la segona conjugació acbats en

 (re):perdre,seure,riure,veure. -Noms i adjectius.Si

 es masculí singular,s'escriu amb (e)i si es femen

i singular ,amb (a).Els adjectius prenen la terminació

 del nom al qual acompanyen.El plural de masculins

 i femenins es fa amb la terminació (es).


Excepcions: Masculin amb (a), les terminacions amb (arca),les

 (cida), i les (ista). Femenins amb (e).Noms i adjectius

de una sola terminació.Son els que presenten els

que presenten una mateixa terminació al masculí i

 al femení:(aire),(ble),(me),(ne),(e). Quan la bocal

 neutra o el so de ,es troben al radical de:

 -Formes verbals. Per saber com s'escriu cal buscar

 una forma verbal tonica. -Noms i adjectius.També

cal buscar un mot de la mateixa família que sigui tonic.

Un diftong es un conjunt de dues vocals que s'emeten

 en un sol cop de veu,es adir, que formen una sola sil.Laba.

Els diftongs estan formats per una vocal que fa de

nucli,i una altra vocal que fa de so marginal.Quan

 (i),(u) fan de so marginal es representen (j),(w).

 Diftogns créixens:Estan formats per (j)/(W)+el nucli

vocalic, es a dir,la vocal marginal presedeix el nucli

vocalic. Diftogns decreixents:Estan formats per nucli

vocalic+(J)/(W), es a dir,la vocal marginal segueix la vocal

que fa de nucli:ai,ei,oi,ui,au,eu,iu,ou,uu. Trencar diftoncs:

 L'accent: quan les normes permeten accentua(país,suís).

 I també amb la dieresis: quan les normes no permeten

accentua o quan la vocal es troba en la situació atonaç

(Heróïna,Arrúïnar).

Entradas relacionadas: