Si la vocal neutra és la penúltima lletra d'un verb s'escriu amb

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,54 KB

 
El sistema vocàlic (del català de vuit sons, que es classifiquen tenint en compte quatre criteris:-Grau d'obertura de la boca a l'hora de pronunciar cada vocal. -Punt d'articulació, segons la posició de la llengua a l'hora de pronunciar cada vocal.- Tonicitat de les vocals dins la paraula.- Funcionalitat de les vocals dins la sil·laba, la funció pròpia de la vocal és fer de nucli sil·làbic; la funció pròpia de la consonant, de so marginal.)
EL SO(  ) (n. I adj. -Les terminacions àtones dels noms i els adjectius poden presentar formes diverse:-El singular dels noms s'escriu amb a en el femení i amb e en el masculí. Alguns noms presenten una forma invariable en masculí i en femení.- El sngular dels adjectius segueix la terminació del nom que acompanyem.-La terminació del plural és, en masculí i femení, sempre -es.- Hi ha alguns mots que tenen la terminació -es al singular: mots invariables i noms propis.-Els radicals àtons dels mots derivats s'escriuen amb a o e segons indica la vocal tònica del mot primitiu. Formes verbals:- Les desinències àtones dels paradigmes verbals s'escriuen amb a si la vocal neutra és l'ultima lletra i amb e si la vocal neutra és la la penúltima lletra.-En els radicals àtons cal buscar la primera o tercera persona del present d'indicatiu perquè sempre són tònics.-Els radicals dels verbs jeure, treure i néixer, i dels seus derivats s'escriuen amb e quan són tònics iamb a quan són àtoms.)
EL SO(U) (n. I adj. -Les terminacions àtones amb el so (U) presenten dubtes.-Hi ha noms i adjectius que s'escriuen amb o i n'hi ha que s'escriuen amb u.-Els mots acabatsen -s,-sc,-ç,-x,-ix,-tx,-xt,-st,-ig, fan el plural en -os.- Hi ha un conjunt dels mots invariables que acaben -us.-Els radicals àtoms dels mots derivats s'escriuen amb o o u segons indica vocal tònica del mot primitiu.-Hi ha mots cultes que deriven directament del llatí i que no compleixen aquesta norma de derivació. Són els pseudorivatso falsos derivats.- Hi ha alguns mots que per la seva divergència amb el castellà poden presentar dubtes ortogràfics. Formes verbals:-La desinència de la primera persona del present d'indicatiu dels verbs regulars s'escriu amb o.-En els radicals àtoms cal buscar la primera o tercera persona del present d'indicatiu perquè sempre són tònics.-Els radicals dels verbs collir, cosir, escopir, sortir i tossir s'escriuen amb u quan són tònics i amb o quan són àtoms.- Els radicals àtoms dels verbs poder i voler s'escriuen amb o llevat del present de subjuntiu i l'imperatiu.)

Entradas relacionadas: