Si la vocal neutra és la penúltima lletra d'un verb s'escriu amb

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,9 KB

 

sustantiu: Designa en ésser o objecte animat o inanimat, real o irreal.

abstracte:designa tot allò que no podem veure ni tocar, com ara una idea, una acció, un sentiment...Ex: tristesa, esglai.

concret: designa els éssers o objectes que podem veure o tocar.Ex: casa, Laura :pot ser:

propi: seveix per individualitzar. Sempre s'escriu en majúscula. Ex: María, castellnou, lleida...

comú: serveix per agrupar i classificar. Ex: gos, llibre, peli...

genere: masculí, femení. Fem: la, una. Masc:el, en, un.

 nombre: singular, plural.

 si acaben en -a atona el plural -es.

si acaben en -s, -ç, -x, -ix, -tx plural: -os.

si acaben en : -s, -ç, -x, -ix, -tx plans , esdruixula, femení plural -s.

si acaben el vocal tonica  plural: -ns.

els gestos han de concordar amb el missatge  verbal que es dona i , no cal dir-ho, han de ser sempre adequats al context. Aixi, per exemple, no es poden fer gestos insolents o poc respectuosos, sobretot si volem demanar a algú que ens ajudí.

els gestos acompanyen determinades formules lingüístiques que es repeteixen en moltes situacions socials de manera gairabé idèntica.

la vocal neutra afinal de mot:

a final de mot, els noms masculins s'scriuen generalment amb -e rellorge..

i fem : -a el plural dels 2 : -es

vocal neutra a final de verb:

si la f.Verbal acaba -n escrivim -a

exep:corre, vine , omle, obre i infi:acabats en -re.

si la term es vocal n i un altre so es -e

v.N a lintrerior del verb:

la pronuncació tonica de la primera persona del present indicatiu ens indica com cal escriure la vocal de l'arrel del verb.

c.S ya saber

Entradas relacionadas: