Vocals atones i toniques

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,99 KB

 

Per contacte vocàlic. Elisió sintàctica

Les vocals àtones a,e s’acostumen a suprimir en la parla habitual quan apareixen al final o al començament d’un mot i van seguides o precedides d’una altra vocal tònica o àtona. En aquests casos es parla d’elisió. Cal recordar que l’ortografia ja reflecteix aquest fenomen amb dos recursos gràfics: l’apòstrof i la contracció.

Elisions que tenen lloc en el moment de parlar i no són marcades gràficament per l’ortografia:

  • neutra + tònica: una hora
  • tònica + neutra: camí estret
  • neutra + àtona (i,o,u): sense història
  • àtona (i,o,u) + neutra: carro estret
  • p
  • neutra + neutra: mitja entrada

Però, si hi ha dues tòniques en contacte es conserven totes dues i es pronuncien.

Sinalefa:

Aquest fenomen es produeix quan les vocals en contacte formen un diftong sintàctic o quan la i, u fan de consonant.

Exemple: febrei març

Existeixen diftongs creixents i decreixents

Entradas relacionadas: