Vocals atones i toniques

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,46 KB

 
adverbis i prepadverbi: es una categoria gramatical invariableque modifica el verb(canta bé), o modifica un adjectiu (ben fet) o un altre adverbi (ben malament) tipus d'adverbis: temps: ahir,aviat. lloc: aquí, on, avall manera: malament, aixi, corrents quantitat: poc, tant, gaire,només afirmació: si, també, prou negació: no, tampoc, no pas dubte: potser locució adverbial: te la mateixa funció que un adverbi. Tmbe pot ser: temps: de mati, de dia, cap al tard. lloc: a baix, a la dreta.manera: de pressa, a dojo quantitat: un xic, una mica, ben be afirm: fins i tot, sens dubte, en efecte nega: de cap manera. dubte: tal vegada, tal volta la preposició: es una categoria gramatical invariable que serveix per lligar mots o sintagmes(cotxe de carreres) hi ha 2 tipus: atones: a,de,amb,en,per,per a) toniques: (cap,contra, des de, entre, envers, fins, malgrat, mitjançant, segons, sense, sota, ultra, vers, vora,,, les grafies r/rr, l·l r forta: s'escriu r : - a començament de mot(roda) - després de consonant(conreu) - en mots compostos:(contrarestar) s'escriiu rr : - entre vocals:(carregar) -en alguns compostos:(irracional) r muda: no es pronuncia: - al final dels infinitius, dels sufixos(carter, cobrador)... l·l: secriu l·l: -mots començats en al-,col-,il-,sil-, -en mots acabats en: -el·la,-il·la, -mots cultes: cal·ligrafia,mil·lenari. el text teatral: pot ser curt o llarg, segons la complexitat d'idees i arguments que lautor vulgi exposar, que es qui te la Concepció de les idees i de la trama de la historia. un text teatral pot tenir diferents punts d'inici: - una idea pensada i executada per un actor, aquesta idea es pot conservar i divulgar gracies a una descripció de largument, a una descripció tecnica o a una gravació. Un canemas es una esquemitzacio de lordre dels actes, de les escenes i de la descripció dels personatges.(es un material en brut, per a us exclusiu dels actors en el moment de la representació.

Entradas relacionadas: