Vocals consonantiques

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,28 KB

 
S.Lingüístic:fonètica estudia sons del llenguatge.Classificació sons vocàlics:Vocals obertes:e(180º),a,E,u:la boca està oberta i la llengua queda distanciada del sostre de la boca,formen una caixa de resonància gran.Vocals tancades:i,u,e,o:si mantenim la boca més tancada la llengua s'aproxima més al sostre de la boca,es forma una caixa de resonància més petita.Neutralització vocàlica:és un fenòmen pel qual els parlants del català oriental redueixen els 8 sons vocàlics a 3 en posició àtona.Tònica:u,i,e.Àtona:i,e(180º),u.Ortografia "a,e":el singular,s'escriu amb -es,hi han invariables,hi ha mos que tenen divergència amb el castellà.F.Verbals:2a sing:-es,3a sing:-a(excepte,vine corre obre i omple),3a plu:-en,s'escriuen amb e quan són tònics i amb a quan són àtons.Ortografia"e.O":hi ha mots cultes k no comparteixen norma de derivació pseudoderivats F.Verbals: desinència de la 1a pers,verbs collir,cosir,escopir i tossir que van amb u són les excepcions,poder i voler van amb o, el pres de sub i imperatiu.Apòstrof:el + vocal/h,de + vocal/h,la + a,e,o,la + i/u tòniques,la + i/u àtones.Excepte:noms de lletres,durant i,u consonàntikes,davan mots k apostrofats porten confusió,mots començats en a k indiken contrari,davan h aspirada.Diftong: creix:ua,üe,üi,uo,principi de mot,després de vocal.

Entradas relacionadas: