Vocals consonantiques

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,04 KB

 

quan es pronucia la u dels grups qüe,güe,güi:Aigües

per indicar que dues vocals no formen diftong:països

si una i enmig de 2 vocals no fa la funció de consonant:condüien

no dieresi

acaben en sufixos, portar accent gràfic, comencen pels prefixos, verbs acabats en vocal + ir

dietritic:l'accent a una paraula per diferenciar la dun altre que sescriu igual no mateix significat

camp semantic conjunt de paraules que estan relacionades pel significat o que estracten dun mateix tema

Entradas relacionadas: