Vocals sonores

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 886 bytes

 
Complements Circumstancial
C.C de manera : Com ?
C.C de quantitat: Cuant?
C.C de temps: Cuan ?
C.C de lloc: On ?
C.C de finalitat: Per a k ?
C.C de causa: Per k?

Prefixos: in-, im-, il-, des-,
dis-, a-,
mono-, bi-, tri- tetra-, penta-, sub-,
entre-, pre-.

s:
al principi i al final de paraula i entre
consonant i vocal.
ss: entre vocals.
c: davant de le vocals ``e, i´´
ç: davant les vocals a, o u , entre consonant
i vocal, i en posicio final


Entradas relacionadas: