Frases selectividad catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,13 KB

 

UN HOME SOL 3.1. a) Les oracions són les següents:1. “La fuga que li proporcionaven els llibres arribava fins avui”oració principal [o bé: primera oració principal]2. “que li proporcionaven els llibres”oració subordinada adjectiva de relatiu, especificativa3. “(i) només es podia comparar amb la fugida que els viatges i les multituds li donaven de tant en tant”oració coordinada a la principal [o bé: segona oració principal, coordinada a la primera]4. “que els viatges i les multituds li donaven de tant en tant”oració subordinada adjectiva de relatiu, especificativab) Subjecte de 1: “La fuga que li proporcionaven els llibres”Subjecte de 2: “els llibres”Subjecte de 3: implícit (= “La fuga que li proporcionaven els llibres”)Subjecte de 4: “els viatges i les multituds”a) li (proporcionaven) complement indirecte es (podia comparar) signe o funció d’impersonal (o d’impersonalització) li (donaven) complement indirecte b) fins avui complement circumstancial de temps (CCT) amb la fugida complement preposicional de règim verbal (CR, o CRV) de tant en tant locució adverbial temporal, que fa de CCT 3.3. L’opció correcta és la b. 3.4. escasses ? nombroses, abundoses, abundants,... valuosa ? menyspreable, poca cosa, inútil,... entotsolat ? acompanyat diferent ? igual, idèntic, semblant, similar,... adolescent ? madura 3.4. [ks[?] [z], [z], [d?]

 

Entradas relacionadas: