Anabolisme i Catabolisme

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,76 KB

 

Anabolisme dels lípids: -Síntesi dàcids grassos: Els àcids grassos se sintetitzen al citosol i el precursor és lacetil CoA. Aquest es transporta des de la matriu mitocondrial fins al citosol i successivament sanirà unint a molècules dacetil CoA fins a formar la cadena de làcid gras. Aquestes successions estan catalitzades per làcid gras sintetasa. Abans, per això, sha dactivar aquesta molècula a través de làcid gras carboxilasa. En aquest procés es gasta ATP.

-Síntesi de triglicèrids: es produeix al citosol de les cèl·lules del teixit nerviós o al fetge. Fa falta glicerina, 3 àcids grassos i lactivació del coenzim A.
Anabolisme dels pròtids: se sintetitzen a partir daminoàcids que sobtenen a partir de diferents intermediaris de la glicòlisi i el cicle de Krebs. Els 20 aminoàcids que formen part de les proteïnes només els poden fabricar organismes autòtrofs i microorganismes. Nosaltres els introduïm a través de la dieta. (Met,Thr, Lys, Val, Phe, Leu, Ile).
Entradas relacionadas: