Levolució i les seves proves

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,88 KB

 

Levolució i les seves proves
La quantitat total despecies diferents que habiten la Terra podria arribar a 30 i fins i tot a 50 milions. 2 milions han sigut catalogats. Es desconeix el 90% de les especies.
3 tipus de evolucio:
-biologiques: es basen en organismes actuals
-paleontologiques: es basen en fosils
-moleculars: la base es la genetica
Proves biologiques
Nombroses proves biologiques (disposicio i estructura dels ossos y els organs vestigials).
Organs vestigials: parts del cos sense cap utilitat en lespecie actual. Indica que va haver avantpassats amb formes de vida diferents. Lesser huma te mes de 100 estructures vestigials.
Prova definitiva de levolucio: tots els organismes vius tenen el mateix sistema de transmissio de informacio, lADN, i comparteixen les mateixes proteïnes i reaccions quimiques.
Proves paleontologiques
Els fossils constitueixen aquestes proves. 300000 fossils clasificats.
Proves moleculars
Es basen en el suposit que les mutacions es produeixen a un ritme constant.
Com expliquem levolucio
Una especie es el conjunt dorganismes capaços de reproduir-se entri si i que tenen descendencia fertil.
Seleccio natural (supervivencia dels mes aptes)
Els individus mes resistents son els que es reprodueixen mes i transmeten la seva caracteristica a la descendencia.
La seleccio natural no era la primera teoria evolutiva.
Jean Baptiste de Lamarck
Va proposar que les especies variaven en adquirir nous organs per resoldre necessitats o ansies dadaptacio. Els caracters adquirits son heretables.
Darwinisme i genetica
Herencia de caracters paterns i materns, aquests es barregen en la reproduccio sexual. Anomenem gens a aquests factors determinats de lherencia, i genetica a la ciencia que els estudia.
El darwinisme primitiu unit a la genetica sanomena neodarwinisme o teoria sintetica de levolucio.

Entradas relacionadas: