Registres

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,37 KB

 

ELS REGISTRES DE LA LLENGUA  els registres

Cada situació comunicativa ens exigeix una manera determinada de parlar o d'escriure: no parlem igual, quan ens trobem amb els amics al carrer que el professor o la professora ens demana que exposem un tema.

registres:registre es la manera de parlar o escriure que ens exigeix la situació comunicativa en que ens trobem (feina, amics, familia, conferencia...)

tres factors bàsics:el contingut de la comunicació/la relació emissor receptor/el canal de transmissió.

ELS REGISTRES BÀSICS

Registres formals

REGISTRE CIENTIFICOTÈCNIC:es el propi de la ciència i la tècnica,un vocabulari específic i un llenguatge molt precís.

REGISTRE LITERARI:una voluntat estetica que comporta l'us de diferents recursoso retòrics.

EL REGISTRE ESTÀNDARD: és el propi dels mitjans de comunicació, de l'administració i de l'ensenyament.

Registres no formals

REGISTRE COL·LOQUIAL:Es caracteritza per l'espontaneitat i l'expressivitat, frases fetes i frases exagerades, iròniques o divertREGISTRE VULGAR: es transgredeix la norma linguística o del bon gust.

ELS TEXTOS INSTRUCTIUS

Definició

Els textos instructius donen les instruccions per fer una cosa seguint, de manera ordenada, tots els passos,també expesifican les eines i ingredients necesaris.

caracteristiques dels textos instructius:estructura ordenada per passos/Llistat d'elements peces o ingredients/abundancia de formules instructives/ilustracions.

Els textos instructius inviten el receptor a  realitzar una sèrie d'accions. Per això, hi abunden formes verbals orientades cap a aquest objectiu.

forma impersonal:es col·loquen/perífrasi d'obligació:heu de col·locar/futur:col·locareu/imperatiu:col·loqueu.

EL CONDICIONAL PERFET

El condicional perfet expressa una acció anterior a un  moment determinat i una acció futura respecte a una altra acció pasada.

 El verb principal es posa en condicional perfet quan l'oració subordinada és una condició o una concessió.

hauria /hauries/ hauria /hauríem/ hauríeu/ haurien.

Entradas relacionadas: