Resultado de la búsqueda: descriu la renovació teatral del període que va des de la postguerra fins als anys 70