Resultado de la búsqueda: descriu les característiques bàsiques de l'escriptura teatral actual