Resultado de la búsqueda: en la vertical dels tres recolzaments el cap es recolza a terra per la part