Resultado de la búsqueda: explica els efectes que s'originen pel desplaçament