Resultado de la búsqueda: flexibilitat estàtica i dinàmica