Resultado de la búsqueda: geografia amb carbó a la segona meitat del s. xx el carbó va cedir el primer lloc com a recurs energètic als hidrocarburs. l’interès per la producció de carbó depenia del preu del petroli