Resultado de la búsqueda: l'albarà és un document que confecciona el comprador per verificar i comprovar la mercaderia rebuda