Resultado de la búsqueda: la invalidesa dels actes administratius. Supòsits de nul·litat de ple dret i d'anul·labilitat