Resultado de la búsqueda: la longitud, cobertura i multiplicitat dels canals de distribució