Resultado de la búsqueda: longitud, cobertura de mercat i multiplicitat