Resultado de la búsqueda: perque el carbó després de 1973 va guanyar importancia respecte al petroli com a recurs energetic?