Resultado de la búsqueda: val més dedicar les hores de català a l'estudi de l'anglés