Formulas

Clasificado en Física

Escrito el en español con un tamaño de 3,68 KB

 

    ? = wf-wi / t                           ? = aceleracion angular ( rad/s2)

 

    ? = T / i                                   w = velocidad angular  ( rad/s)

 

    Ec : 1/2 i·w^2                        L = momento angular ( Kg m2 / s )

 

    w : 2? rad / T''                       t = tiempo (seg)

 

    Formula: T · ?                                  T = torque (Nm)

 

    ? : wi·t + 1/2 ? t^2                i = momento de inercia ( Kg m2)

 

    At : ? · r                                 Formula = trabajo (joules)

 

    L : i · w                                    Ec = energia cinetica ( joules )

 

   d : m / v                                  T'' = periodo (seg)

 

   Vc : 2?·r / t                           Formula = desplazamiento angular ( rad )

 

   T : F · r                                    At = aceleracion tangencial ( m/s2 )