Apuntes, resumenes, trabajos, examenes y problemas de Otras lenguas extranjeras

Ordenar por
Materia
Nivel

Técnicas de estudio y registro de información

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en español con un tamaño de 2,77 KB

Dirijamos estudios bíblicos progresivos
Cuánta información estudiar
1 Al enseñar a sus discípulos, Jesús tomó en consideración sus limitaciones, hablándoles “hasta el grado que podían escuchar” (Mar. 4:33; Juan 16:12).
De manera similar, los maestros de la Palabra de Dios tienen que determinar a qué ritmo dirigirán el estudio bíblico. La cantidad de información que se analice dependerá de la capacidad y las circunstancias, tanto del maestro como del estudiante.
2 Pongamos un fundamento sólido a su fe. Algunos estudiantes necesitan dos o tres sesiones de estudio para captar lo que otros asimilan en solo una. No queremos que, por ir muy rápido, se dificulte la comprensión del estudiante, quien precisa un fundamento
... Continuar leyendo "Técnicas de estudio y registro de información" »

El lóbulo frontal: el director ejecutivo del cerebro

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en español con un tamaño de 155,99 KB

http://escuelaconcerebro.wordpress.com/category/neurodidactica/page/2/

El lóbulo frontal: el director ejecutivo del cerebro

Introducción

El lóbulo frontal es uno de los cuatro lóbulos de la corteza cerebral y constituye una región grande que está situada en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente (ver figura 1). Es el responsable de procesos cognitivos complejos, las llamadas funciones ejecutivas. Estas funciones son operaciones mentales dirigidas hacia un fin que permiten el control conductual, es decir, posibilitan que podamos elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias y conscientes. Según Elkhonon Goldberg, el lóbulo frontal es al cerebro lo que un director

... Continuar leyendo "El lóbulo frontal: el director ejecutivo del cerebro" »

La plaça del diamant resum per capítols

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 911 bytes

Mercè Rodoreda (Barcelona 1909-Girona 1983), és la narradora més important de la literatura catalana contemporania.Va començar la seva activitat literaria col·laborant en diaris i revistes.El 1938 publica Aloma la novel·La en que ja apareixien alguns dels trets que van caracteritzar la seva obra.Al final de la guerra cicil es va exiliar a França i despres a Suissa.El 1962 es va publicar La plaça del Diamant, la seva novel·la mes famosa. / L'oba de Mercé rodoreda gira a l'entorn d'uns eixos temàtics que configuren el seu món narratiu:la introspeccio d'uns personatges femenins , la frustració de les relaciosn amoroses entre home i dona,la soledat, la incomunicacio i el pas del temps destructor, que nomes el record i la mitificacio

... Continuar leyendo "La plaça del diamant resum per capítols" »

Joan francesc mira ha tractat els seus assajos amb una frescor singular

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,14 KB

T16 Joan Francesc Mira ha reflexionat en els seus assajos sobre la nostra realitat contemporània. Explica-ho.


Joan Francesc Mira ha tractat els seus assajos amb una frescor singular. L'article d'opinió és un assaig en miniatura, metafòricament. Mira ha apres de Fuster els recursos essencials del genere. Suggereix i argumenta amb gracia, maneja molt be la ironia i és un veritable mestre de l'adjectiu.

Els coneixements antropològics de l'autor li resulten molt útils per a analitzar qüestions fonamentals allà on altres sols veurien aspectes superficials. Quan observa un poble, un territori o un costum, ell veu tot el que passa al país. Si observa coses que no tenen comparació amb els costums locals ho veu com a enveja, sorpresa, ironia... Continuar leyendo "Joan francesc mira ha tractat els seus assajos amb una frescor singular" »

366 versicles Ramón llull

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,31 KB

L’ideal de vida de Ramon Llull

Ramon Llull tenia un ideal de vida que constava de dos objectius:

1.La creació del Art, un sistema filosòfic molt personal que havia de servir per demostrar les grans veritats de la fe cristiana, és a dir, l’existència de Deu , la creació a partir del no-res) com l’estructura i el funcionament ideals de la societat i del món.

2.L’expansió del cristianisme i la formació moral de la població per mitjà de la prèdica directa en places i carrers i de l’elaboració d’obres literàries en una llengua comprensible.

Altres obres de Ramon Llull que no siguin narratives

Obres poètiques.

Llull destaca per ser el creador de la prosa poètica en català. La prosa poètica mes destacada és la que trobem en... Continuar leyendo "366 versicles Ramón llull" »

Descriu les característiques bàsiques de l'escriptura teatral actual

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,33 KB

T13 Descriu les característiques bàsiques de l'escriptura teatral actual.


A començament dels 70 aparegueren nombrosos grups de teatre independents. Solien crear els muntatges de forma col·lectiva, distanciant-se de la peça teatral plantejada segons les estructures formals pròpies de la tradició occidental.

Havia canviat el concepte de text dramàtic i ja no era l'escriptor qui elaborava aïlladament un text literari que després s'escenificava, el conjunt del grup s'involucrava en la creació de l'espectacle i en el proces de producció.

Els autors s'han implicat més en el procés d'elaboració dels muntatges, ha comportat una transformació de l'escriptura teatral, també s'han posat en qüestió procediments abans inqüestionables com... Continuar leyendo "Descriu les característiques bàsiques de l'escriptura teatral actual" »

Paraula viva Joan maragall

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,14 KB

El Modernisme
Bohèmia: estil de vida dels artistes desplaçats del sistema
 • Actitud regeneracionista de la societat
 • Renovació social a partir del desvetllament ideològic
 • Vitalistes
 • Mantenir al marge el progrés social
 • Decadentistes
 • Burgesia benestant i tenen resolt el problema econòmic
Joan Maragall
 • Estudià la carrera de dret
 • la seva passió l'àmbit del periodisme
 • Va ser president del Ateneu Barcelonès i redactor de l'Avens
 • Gran prestigi com a intel·lectual entre la burgesia, els artistes i escriptors de la seva generació i de la següent
 • Es va adequar a les normes socials i morals de la burgesia conservadora i catòlica

Literatura i discurs de veus

Enviado por Carlos y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 27,55 KB

Mecanoscrit del segon origen Manuel de Pedrolo (Registre)

En referència al registre, cal dir que es tracta d'un registre d'una formalitat alta, culte, com és propi dels
tex
tos literaris. respon a aquest caràcter culte tant la tria de vocabulari ("puix", "a desgrat delit com la
complexitat de la sintaxi o l'abundància de recursos expressius i retòrics. Entre aquests últims destaca la
isotopia creada pel vocabula
ri lligat a la idea de la mort i la destrucció, les comparacions retòriques ("quasi
p
lanejant"), paral-lelismes i repeticions ("durant dies i dies, mesos ¡ mesos"), enumeracions, i especialment la
figura de l'asíndeton, present a! llarg de tot el text, que sempre té l'efecte d'alentir, emmarcar l'acció i
subratllar-ne la intensitat

... Continuar leyendo "Literatura i discurs de veus" »

Llibre segon curial e güelfa fragment

Enviado por javierinho y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,19 KB

La narrativa cavalleresca.Durant l'Edat Mitjana, els cavallers representaven els ideals propis de la noblesa i el món feudal en la nostra tradició literària, hi ha obres que en parlen amb una finalitat didàctica: Ramón Llull(Llibre de l’orde de cavalleria), Pere III el Cerimoniós(Tractat de cavalleria).La narrativa de cavalleries nasqué a mitjan segle xII per defensar la institució de la cavalleria. Els relats cavallerescs s’inspiraven en llegendes clàssiques grecollatines i antics mites cèltics.En oposició als valors feudals, durant el Segle XV la mentalitat burgesa començà a afirmar uns valors nous: la realitat enfront de la fantasia, i el valor i l'esforç propis com a instrument de promoció personal. Les novel·les.aspiren

... Continuar leyendo "Llibre segon curial e güelfa fragment" »

Narrativa de cavalleries

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,55 KB

Diferència llibres cavalleria i novel·les cavalleresques: La narrativa de cavalleries naix al nord de Fraça cap a la segona meitat del S.XII però la font d'on beu són les recreacions dels antics mites cèltics. La temàtica d'aquestes novel·les és una mescla d'aventures militars, religioses i de relacions amoroses. La novel·la cavalleresca presenta uns espais geogràfics reals, el temps és el present o el passat immediat i els herois no són prototipus sobrehumans. Respecten el pacte de Versemblança propi de la historiografia i generen una ficció modèlica. Dos obres importants són ``Curial e Güelfa´´ i ``Tirant lo Blanc´´. En canvi, els llibres de cavalleries(S.XIV-XV) es caracteritzen per tindre una sèrie de narracions... Continuar leyendo "Narrativa de cavalleries" »