Apuntes, resumenes, trabajos, examenes y problemas de Otras lenguas extranjeras

Ordenar por
Materia
Nivel

Técnicas de estudio y registro de información

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en español con un tamaño de 2,77 KB

Dirijamos estudios bíblicos progresivos
Cuánta información estudiar
1 Al enseñar a sus discípulos, Jesús tomó en consideración sus limitaciones, hablándoles “hasta el grado que podían escuchar” (Mar. 4:33; Juan 16:12).
De manera similar, los maestros de la Palabra de Dios tienen que determinar a qué ritmo dirigirán el estudio bíblico. La cantidad de información que se analice dependerá de la capacidad y las circunstancias, tanto del maestro como del estudiante.
2 Pongamos un fundamento sólido a su fe. Algunos estudiantes necesitan dos o tres sesiones de estudio para captar lo que otros asimilan en solo una. No queremos que, por ir muy rápido, se dificulte la comprensión del estudiante, quien precisa un fundamento
... Continuar leyendo "Técnicas de estudio y registro de información" »

El lóbulo frontal: el director ejecutivo del cerebro

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en español con un tamaño de 155,99 KB

http://escuelaconcerebro.wordpress.com/category/neurodidactica/page/2/

El lóbulo frontal: el director ejecutivo del cerebro

Introducción

El lóbulo frontal es uno de los cuatro lóbulos de la corteza cerebral y constituye una región grande que está situada en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente (ver figura 1). Es el responsable de procesos cognitivos complejos, las llamadas funciones ejecutivas. Estas funciones son operaciones mentales dirigidas hacia un fin que permiten el control conductual, es decir, posibilitan que podamos elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias y conscientes. Según Elkhonon Goldberg, el lóbulo frontal es al cerebro lo que un director

... Continuar leyendo "El lóbulo frontal: el director ejecutivo del cerebro" »

Literatura i discurs de veus

Enviado por Carlos y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 27,55 KB

Mecanoscrit del segon origen Manuel de Pedrolo (Registre)

En referència al registre, cal dir que es tracta d'un registre d'una formalitat alta, culte, com és propi dels
tex
tos literaris. respon a aquest caràcter culte tant la tria de vocabulari ("puix", "a desgrat delit com la
complexitat de la sintaxi o l'abundància de recursos expressius i retòrics. Entre aquests últims destaca la
isotopia creada pel vocabula
ri lligat a la idea de la mort i la destrucció, les comparacions retòriques ("quasi
p
lanejant"), paral-lelismes i repeticions ("durant dies i dies, mesos ¡ mesos"), enumeracions, i especialment la
figura de l'asíndeton, present a! llarg de tot el text, que sempre té l'efecte d'alentir, emmarcar l'acció i
subratllar-ne la intensitat

... Continuar leyendo "Literatura i discurs de veus" »

Llibre segon curial e güelfa fragment

Enviado por javierinho y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,19 KB

La narrativa cavalleresca.Durant l'Edat Mitjana, els cavallers representaven els ideals propis de la noblesa i el món feudal en la nostra tradició literària, hi ha obres que en parlen amb una finalitat didàctica: Ramón Llull(Llibre de l’orde de cavalleria), Pere III el Cerimoniós(Tractat de cavalleria).La narrativa de cavalleries nasqué a mitjan segle xII per defensar la institució de la cavalleria. Els relats cavallerescs s’inspiraven en llegendes clàssiques grecollatines i antics mites cèltics.En oposició als valors feudals, durant el Segle XV la mentalitat burgesa començà a afirmar uns valors nous: la realitat enfront de la fantasia, i el valor i l'esforç propis com a instrument de promoció personal. Les novel·les.aspiren

... Continuar leyendo "Llibre segon curial e güelfa fragment" »

Narrativa de cavalleries

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,55 KB

Diferència llibres cavalleria i novel·les cavalleresques: La narrativa de cavalleries naix al nord de Fraça cap a la segona meitat del S.XII però la font d'on beu són les recreacions dels antics mites cèltics. La temàtica d'aquestes novel·les és una mescla d'aventures militars, religioses i de relacions amoroses. La novel·la cavalleresca presenta uns espais geogràfics reals, el temps és el present o el passat immediat i els herois no són prototipus sobrehumans. Respecten el pacte de Versemblança propi de la historiografia i generen una ficció modèlica. Dos obres importants són ``Curial e Güelfa´´ i ``Tirant lo Blanc´´. En canvi, els llibres de cavalleries(S.XIV-XV) es caracteritzen per tindre una sèrie de narracions... Continuar leyendo "Narrativa de cavalleries" »

Croniques d'un rei

Enviado por javierinho y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,19 KB

Lescròniquesmedievals.Les obres en prosa de tema històric més rellevants de baixa Edat Mitjana són les quatre cròniques que narren les gestes dels reis de la Corona d'Aragó, escrites durant els segles XIII i XIV.La crònica és un gènere informatiu que explica uns fets amb predomini de l'objectivitat.Malgrat el llarg període temporal en què foren escrites i la diferent autoria de les cròniques totes quatre tenen unes característiques comunes://•Hi trobem elements de ficció//•El patriotisme és molt present en les cròniques, tant l'exaltació de l'esperit de la nació com la justificació de la política dels reis.//•El sentiment religiós impregna el discurs de les cròniques, sobretot el providencialisme(la creença que
... Continuar leyendo "Croniques d'un rei" »

Orador metge teologia conseller papes i reis

Enviado por javierinho y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,39 KB

Françesc Eiximenis.Abastà un gran renom tant en la cort com en els àmbitsreligiosos,la seva extensa obra gaudí d'una gran popularitat.L’obra més extensa i çoneguda d'Eiximenis fou Lo chres-tià, un recull de texts que pretenen orientar la conducta dels cristians.L’estil és clar i planer que fa el discurs mes amè i més eficaç a l'hora d'adoctrinar i moralitzar.Escrigué uns altres llibres, com ara el Llïbre dels àngels,el Llibre de les dones...//VicentFerrer fou un frare dominicà nascut a València, fama internacional per la seva tasca predicadora.Mmestre en teologia,fou conseller de reis i papes i intervingué en el cisma d'Occident.Ferrer  no fou escriptor sinó un gran orador que captivava l'atenció dels oïdors amb els
... Continuar leyendo "Orador metge teologia conseller papes i reis" »

Aportació de Ramón llull a l'estandard literari

Enviado por javierinho y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,59 KB

Ramón Llull.Obra de Ramón Llull tingué una importància important en el desenvolupament de el catala escrit, ja quefou el primer escriptor europeu a fer ús d'una llengua ROMànica per tractar sobre temes cultes, fins aleshores reservats al llatí.Ramón Llull va néixer 1232 a Mallorca.Als trenta anys visqué un canvi espiritual i experimentà una conversió radical a la fe cristiana a causa de la visió de Jesucrist,es va desprendre's dels béns, a abandonar la família per començar una vida religiosa, dedicada a Déu i a la difusió del cristianisme. Tres ideals guiaren:a.La tasca missionera i la conversió musulmans i jueus.//b.La composició de llibres doctrinals que divulgaren la fe cristiana i que foren una arma contra els arguments
... Continuar leyendo "Aportació de Ramón llull a l'estandard literari" »

Explica l’obra teatral de Josep María Benet i Jornet i la seua relació amb el món audiovisual

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,17 KB

2-Explica les característiques més importants de l'obra literària
D'Enric Valor

Josep M.Benet i Jornet és un dramaturg,guionista televisiu i autor d’obres que han sigut adaptades al cinema i traduïdes a altres idiomes.

Pertany al moviment de Teatre Independent dels anys seixanta, que tracta la problemàtica d’aquella generació que va viure la postguerra.

Les primeres obres són més realistes,després evoluciona cap a una dramatúrgia més personal,amb una experimentació permanent,però ,tota la seua producció manté un punt en comú: la reflexió sobre l'individu i la societat que l'envolta.

En la actualitat és més conegut per ser guionista i creador dels serials televisius en català de gran audiencia a TV3 com Poble Nou, Rosa, El... Continuar leyendo "Explica l’obra teatral de Josep María Benet i Jornet i la seua relació amb el món audiovisual" »

15. Joan fuster

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,38 KB

Amb el règim franquista es va prohibir el teatre en valencíà o català i això provocà una separació amb els corrents innovadors europeus fins després de la 2GM. Fins a 1946 la censura no autoritzà representacions que no foren en castellà, tant a València com a Barcelona, ni traduccions d’obres estrangeres. A València es programaren obres còmiques paregudes al sainet, com la revista musical ``La cotorra del mercat´´.  Autors com Faust Hernández i Rafael Martí proposaren al 1946 que l'escena valenciana en la premsa tocara arguments inspirats en els conflictes  de la societat. Al 1955 es fundà l’Agrupació Dramàtica de Barcelona, companyia de teatre que programà clàssics i posà en escena obres d’autors com Salvador... Continuar leyendo "15. Joan fuster" »