Apuntes, resumenes, trabajos, examenes y problemas de Otras lenguas extranjeras

Ordenar por
Materia
Nivel

Técnicas de estudio y registro de información

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en español con un tamaño de 2,77 KB

Dirijamos estudios bíblicos progresivos
Cuánta información estudiar
1 Al enseñar a sus discípulos, Jesús tomó en consideración sus limitaciones, hablándoles “hasta el grado que podían escuchar” (Mar. 4:33; Juan 16:12).
De manera similar, los maestros de la Palabra de Dios tienen que determinar a qué ritmo dirigirán el estudio bíblico. La cantidad de información que se analice dependerá de la capacidad y las circunstancias, tanto del maestro como del estudiante.
2 Pongamos un fundamento sólido a su fe. Algunos estudiantes necesitan dos o tres sesiones de estudio para captar lo que otros asimilan en solo una. No queremos que, por ir muy rápido, se dificulte la comprensión del estudiante, quien precisa un fundamento
... Continuar leyendo "Técnicas de estudio y registro de información" »

El lóbulo frontal: el director ejecutivo del cerebro

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en español con un tamaño de 155,99 KB

http://escuelaconcerebro.wordpress.com/category/neurodidactica/page/2/

El lóbulo frontal: el director ejecutivo del cerebro

Introducción

El lóbulo frontal es uno de los cuatro lóbulos de la corteza cerebral y constituye una región grande que está situada en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente (ver figura 1). Es el responsable de procesos cognitivos complejos, las llamadas funciones ejecutivas. Estas funciones son operaciones mentales dirigidas hacia un fin que permiten el control conductual, es decir, posibilitan que podamos elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias y conscientes. Según Elkhonon Goldberg, el lóbulo frontal es al cerebro lo que un director

... Continuar leyendo "El lóbulo frontal: el director ejecutivo del cerebro" »

La plaça del diamant resum per capítols

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 911 bytes

Mercè Rodoreda (Barcelona 1909-Girona 1983), és la narradora més important de la literatura catalana contemporania.Va començar la seva activitat literaria col·laborant en diaris i revistes.El 1938 publica Aloma la novel·La en que ja apareixien alguns dels trets que van caracteritzar la seva obra.Al final de la guerra cicil es va exiliar a França i despres a Suissa.El 1962 es va publicar La plaça del Diamant, la seva novel·la mes famosa. / L'oba de Mercé rodoreda gira a l'entorn d'uns eixos temàtics que configuren el seu món narratiu:la introspeccio d'uns personatges femenins , la frustració de les relaciosn amoroses entre home i dona,la soledat, la incomunicacio i el pas del temps destructor, que nomes el record i la mitificacio

... Continuar leyendo "La plaça del diamant resum per capítols" »

Literatura i discurs de veus

Enviado por Carlos y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 27,55 KB

Mecanoscrit del segon origen Manuel de Pedrolo (Registre)

En referència al registre, cal dir que es tracta d'un registre d'una formalitat alta, culte, com és propi dels
tex
tos literaris. respon a aquest caràcter culte tant la tria de vocabulari ("puix", "a desgrat delit com la
complexitat de la sintaxi o l'abundància de recursos expressius i retòrics. Entre aquests últims destaca la
isotopia creada pel vocabula
ri lligat a la idea de la mort i la destrucció, les comparacions retòriques ("quasi
p
lanejant"), paral-lelismes i repeticions ("durant dies i dies, mesos ¡ mesos"), enumeracions, i especialment la
figura de l'asíndeton, present a! llarg de tot el text, que sempre té l'efecte d'alentir, emmarcar l'acció i
subratllar-ne la intensitat

... Continuar leyendo "Literatura i discurs de veus" »

Llibre segon curial e güelfa fragment

Enviado por javierinho y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,19 KB

La narrativa cavalleresca.Durant l'Edat Mitjana, els cavallers representaven els ideals propis de la noblesa i el món feudal en la nostra tradició literària, hi ha obres que en parlen amb una finalitat didàctica: Ramón Llull(Llibre de l’orde de cavalleria), Pere III el Cerimoniós(Tractat de cavalleria).La narrativa de cavalleries nasqué a mitjan segle xII per defensar la institució de la cavalleria. Els relats cavallerescs s’inspiraven en llegendes clàssiques grecollatines i antics mites cèltics.En oposició als valors feudals, durant el Segle XV la mentalitat burgesa començà a afirmar uns valors nous: la realitat enfront de la fantasia, i el valor i l'esforç propis com a instrument de promoció personal. Les novel·les.aspiren

... Continuar leyendo "Llibre segon curial e güelfa fragment" »

Narrativa de cavalleries

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,55 KB

Diferència llibres cavalleria i novel·les cavalleresques: La narrativa de cavalleries naix al nord de Fraça cap a la segona meitat del S.XII però la font d'on beu són les recreacions dels antics mites cèltics. La temàtica d'aquestes novel·les és una mescla d'aventures militars, religioses i de relacions amoroses. La novel·la cavalleresca presenta uns espais geogràfics reals, el temps és el present o el passat immediat i els herois no són prototipus sobrehumans. Respecten el pacte de Versemblança propi de la historiografia i generen una ficció modèlica. Dos obres importants són ``Curial e Güelfa´´ i ``Tirant lo Blanc´´. En canvi, els llibres de cavalleries(S.XIV-XV) es caracteritzen per tindre una sèrie de narracions... Continuar leyendo "Narrativa de cavalleries" »

Croniques d'un rei

Enviado por javierinho y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,9 KB

Lescròniquesmedievals.Les obres en prosa de tema històric més rellevants de baixa edat mitjana són les quatre cròniques que narren les gestes dels reis de la Corona d'Aragó, escrites durant els segles XIII i XIV.La crònica és un gènere informatiu que explica uns fets amb predomini de l'objectivitat.Malgrat el llarg període temporal en què foren escrites i la diferent autoria de les cròniques totes quatre tenen unes característiques comunes://•Hi trobem elements de ficció//•El patriotisme és molt present en les cròniques, tant l'exaltació de l'esperit de la nació com la justificació de la política dels reis.//•El sentiment religiós impregna el discurs de les cròniques, sobretot el providencialisme(la creença que

... Continuar leyendo "Croniques d'un rei" »

Vitalisme Nietzsche

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,02 KB

Vitalisme: plantejament ideològic basat amb la filosofia de Friedrich Nietzche. Veure l'esser humà com un motor essencial, un motor de canvi constant de sempre positiu. Com a tendència es bassa en que es la tendència idiologica que es bassa amb confiança profunda amb la força humà (voluntat, intel·lingencia) com a motor o eina que permet a l'individu progressar o sobrepassar-se a qualsevol tipus d'adversitat o obstacle sempre. Quan aquest esperit de superació o aquesta força no es atribuïda a un individu sinó a un poble en aquest cas parlarem del Regeneracionisme: tendència del vitalisme.

Pedrolo teatre temes

Enviado por elpatoisma y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,5 KB

Manuel de Pedrolo ha estat un dels escriptors més llegits de la postguerra i ens ha llegat una obra poètica considerable. Els únics llimits entre Pedrolo i la seva obra els imposà la imaginació. Ni la més estricta censura política es va interposar en el seu projecte literari. Pedrolo ha transitat per tots els gèneres, va començar ecrivint poesia però la va abandonar i passà a la narració, una de les seues obres narratives "Diàlegs d'un fugitiu" és la clau per a accedir al seu teatre perquè es una obra totalment dialogada. Pedrolo va aconseguir diversos èxits, entre ells a la Sorbona de París, on naixqué el teatre de l'absurd.

El teatre de l'absurd pretenia transformar les convencions de la tècnica escènica per a mostrar la... Continuar leyendo "Pedrolo teatre temes" »

Descriu els aspectes mes importants de l'obra teatral de Manuel de pedrolo

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,02 KB

T11 Descriu la renovació teatral del període que va des de la postguerra fins als anys 70.


La implantació del règim franquista va suposar la prohibició del teatre en tot el territori valencíà i català, fet que va a aïllar aquestos territoris de les noves tendències que hi eren a Europa i a Amèrica. Fins a 1946 la censura no va permitir representacions que no foren en castellà i les traduccions d'obres estrangeres encara estaven prohibides.

A València, es programaren obres còmiques que responien al model del sainet, com la revista musical “La cotorra del mercat” i “El tio Estraperlo”.

A Catalunya, el 1955 es fundà l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, una companyia de teatre que tenia una programació i un mètodes de treball... Continuar leyendo "Descriu els aspectes mes importants de l'obra teatral de Manuel de pedrolo" »