Euskera hizkuntzak

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en vasco con un tamaño de 2,6 KB

 

Hizkuntza: Komunitate bateko kideen arteko komunikazioa ahalbideratzen duen tresna edo bitartekoa. Giza talde jakin batekoak garela adierazten duen zeinua.

Hizkuntza komunitatea: Hizkuntza bera erabiltzen duten gizakiek osatutako taldea.

Hiztun elebakarra: Hizkuntza bakar bat ezagutu eta erabiltzen duen pertsona. (Euskal herrian % 75)

Hiztun elebiduna: Bi hizkuntza ezagutu eta erabiltzen dituen pertsona. (%25)

Hiztun eleanitza: Hiru hizkuntza edo gehiago ezagutzen eta erabiltzen dituen pertsona.

Diglosia: Komunitate batean bi hizkuntza sistema, bakoitzak bere helburuak asetzen dituztenak.

Pidgina: Hizkuntza bat sinplifikatuz eta beste hizkuntzen ezaugarriak hartuz, hizkuntza berri bat sortzen denean.

Ama-hizkuntza: Haur batek lehendabizi bereganatu duen hizkuntza. (herri eleaniztunetan)

Erromantzea: Latinetik etorritako hizkuntzak.

Erabilera eremua: Hizkuntza erabiltzen den tokia, eremu zehatza.

Hizkuntza ordezkapena: Hiztunak beraiena ez den hizkuntza bat erabiltzea, prestigio eta indar handiagokoa.

Hizkuntza handia edo maioritarioa: Hiztun askoko hizkuntza-

Hizkuntza txikia edo minoritarioa: Hiztun kopuru esanguratsu batera iristen ez diren hizkuntzak.

Hizkuntza gutxitua edo minorizatua: Arriskuan dagoen eta hiztun gutxiko hizkuntza (zapaldua, ezin aurre egin)

Aldaera estandarra: Komunitate batean prestigio funtzioak betetzeko hautatutako hizkuntza, eskolan, komunikabideetan…

Hizkuntza ofiziala: Lege egoerari dagokionez, lurralde batean indarrean dagoen hizkuntza.

Kalko okerra: Hizkuntza batean, beste hizkuntza indartsu baten esaldiak edo moldeak erabiltzea.

Entradas relacionadas: