Fgd

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,21 KB

iberia argilosa:zona de la PI constituida per materials sedimentaris dipositats a l'era 3 i 4.son arees properes als rius i depresions.Ex:zona de gadix-baza/iberia calcaria:abunden les formacions sedimentaries d'origen mari de calcaries,arenose margues.Z invertida.Ex:pirineus/iberia silicia:esta formada per materials antics de l'era primaria originats a l'orogenia herciniana amb materials com: granit,pissarra.Ex: massis gal.laic/orogenia alpina:moviment tectoni de l'era 3 responsable de la formacio dels pirineus, S.betic,S.cantabric,Sbetic,S.morena./orogenia herciniana:episodi de formacio i plegament de muntanyes, degut a la seva antiguetat els relleus q es conserven estan molt erosionats.Ex:masis galaic./modelat carstic:modelat de les regions calcaries q es caracteritza per l'aparicio de dolines, avencs.si l'erosio es produeix a l'interior(coves i a l'exterior(dolines..)Ex:ciutat encantada cuenca/M.glacial:provocat per l'accio del gel q va erosionant i excavant formant valls de forma d'U./M.litoral: conjunt de formes del relleu terrestres localitzades aentre la mar i les terres emergides les ones y el vent fan erosionar i formen platges ,penya-segats.geo.fisica:part d la geografia q estudia els fenomens fisics i naturals de la superfisie terrestre.ex:la biografia.geo.humana:part de la geografia q estudia els fenomens humans q tenen lloc sobre la superficie terrestre.coordenades geografiques:linies imaginaries traçades sobre el globus terraqui q serveixen per determinar un punt de la superficie terrestre./mapa topo:aquell q descriu amb exactitud porcions reduides de terreny.

Entradas relacionadas: