La flexibilitat

Clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,61 KB

 

Metdeiev va establir una Classificació en relació amb el grau de desenvolupament que és necessari per Executar eficaçment qualsevol moviment o tècnica esportiva:

Flexibilitat absoluta: és la capacitat màxima de moviment D’una articulació.
Flexibilitat de treball: és el grau de moviment necessari Per executar un moviment amb èxit.
Flexibilitat residual: és el nivell de moviment, sempre Superior al de treball, que l’esportista ha de desenvolupar per evitar Rigidesa, un problema que pot afectar la coordinació dinàmica general del Moviment o de la seva expressivitat.

      PNF
Aquest mètode per millorar la flexibilitat s’aplica en tres fases:
1.Estirament del grup muscular Fins al límit, durant 10-30 segons.
2.Contracció del múscul a fi de Generar tensió, durant uns 10 segons (de 6 a 10 segons).
3.Estirament. Nou estirament fins al límit articular, durant 10-15 segons.

Els mètodes Fraccionats són aquells que es caracteritzen per dividir l'esforç en diferents Parts separades per pauses de recuperació. Els mètodes fraccionats que existeixen Són: les repeticions, les mans lliures, les parelles, els aparells lleugers, Els pesos i màquines, i els circuits.
Utilitzaria el Mètode de fraccionats de repeticions, ja que es tracta de repetir un nombre Determinat d'esforços, separats per un temps de recuperació. Quan el nombre de Repeticions és molt elevat, es divideixen en forma de sèries i es descansa Entre sèrie i sèrie.

Sistema continuat: és el que Realitza una càrrega d’entrenament sense cap pausa de recuperació (carrera Contínua, farlek , entrenament total…). Tipus
                    Harmònic

-Exercicis de durada o volum important però d'intensitat baixa.

-Serveix tant a un maratonià com per a esports d'equip.

-deal per desenvolupar la resistència

Variable:

-Es canvien els ritmes d'execució de l'exercici.

-Tipus Farlek o exercicis no cíclics (circuits).

-Treballa la força / resistència


Entradas relacionadas: