Formació de mots

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,01 KB

 

ESTRUCTURA LEXICA D'UN MOT: (lexema,morfemes derivatius, morfema gramatical)

Formació de mots:

PROCÉS MECANISME EXEMPLE 
 Derivació Adjunció d'un lexema blau + -ós: blavós
 Composició Combinació de lexemes Agredolç
 Converció Adaptació de la morfologia d'una altra categoria gramatical alegre - alegrar
 Truncació Eliminació d'una part d'un mot existent moto -motocicleta
 Onomatopeia Reproducció d'un so o soroll mèu- gats
 Reduplicació Repetició d'un mot o de part d'un mot ziga-zaga

DERIVACIÓ: proces de formacio de mots mitjançant l'adjunció d'un afix o morfema derivatiu a un lexema.

Adjunció d'un prefix i un sufix : PARASÍNTESI.

SUFIXACIÓ: formació d'un mot derivat mitjançant adjunció d'un sufix.

SUFIXACIÓ LEXICA:

Nominalizador: (N+N, ADJ+N, V+N)

Adjectivador: (N+ADJ, ADJ+ADJ, V+ADJ, ADV+ADJ)

Verbalitzador: (N+V, ADJ+V, ADV+V)

Adverbialitzador: (ADJ+ADV)

SUFIXACIÓ VALORATIVA: (AUGMENTATIUS, DISMINUTIUS, SUPERLATIUS)

PREFIXACIÓ: formació d'un mot derivat mitjançant l'adjunció d'un prefix. (p. patrimonials i cultes)

PARASINTESI: prefix + lexema + sufix

COMPOCICIÓ:Formació d'un mot combinants lexemenes (para-llams) 

CONVERSIÓ: formació de mots mitjançant l'adaptació d'un mot a les caracteristiques morfologiques pròpies d'una altra categoria gramatical. (no intervenen afixos o morfemes derivatius)

Entradas relacionadas: