Formes musicals

Clasificado en Música

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,77 KB

La lligadura allarga la durada al valor de la primera figura se li suma el de la segona. El puntet és un punt que es col·loca darrere d'una figura i indica qie aquesta s'allarga la meitat. El caldero s'allarga el temps que creguis neccesari. Un compas és simple quan cada temps es pot dividir en dues parts iguals (2,3,4). Un compas és compost quan cada temps es por dividir en tres parts iguals (6,9,12). Un compas d'amalgama es e compas resultant de sumar dos compassos diferents un compàs ternari més un de binari o un de quaternari. La escala major els semitons estan situats entre les notes 3-4 i 7-8. La escala menor els semitons estan situats entre les notes 2-3 i 5-6. La armadura es el conjunt el conjunt d'alteracions que es posen despres de la clau en un ordre establert. Una alteracio és un signe que es posa devant d'una nota per alterar-ne temporalment l'altura. El sostingut o diesi (#) puja un semito l'altura de la nota. El bemoll(b) baixa un semito l'altura de la nota. El becaire( ) toma la nota a la seva altura natural. El treset és un grup de 3 figures iguals amb un tres a sobre o a sota.  Un tema musical és un fragment musical d'una certa extensió amb personalitat pròpia. Un motiu musical és un fragment musical molt curt amb personalitat propia. Una cadencia esta formada per la succesio de dos acords. La forma de la musica es l'estructura que el compositor li dóna en el moment de crear-la. La forma binaria es una estructura musical que consta de dues seccions o parts diferent que poden repetir-se (AB o ABAB o AABB). La forma ternaria es una estructura musical que consta de tres seccions o parts(ABA) La forma reexpositiva es una estructura musical que consta de quatre seccions o parts(AABA). La forma rondo es un estructura musical en la qual la mateica melodia es repeteix diferents vegades.(ABACADA).

Entradas relacionadas: