Hiztegia

Clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 1,8 KB

 
aldaera estandarra komunitate batean prestigiozko funtzioak betetzeko hautatutako hizkuntz aldaera.eskolan,hedabideetan,zientziaren eremuan zein administrazioan komunikatzeko gehien erabiltzen den aldaera.hizkuntza minorizatua botere politikoek errekinozitu gabeko hizkuntza izanik,hiztunek etxerako edo lagunarterako soilik gordetzen duten hizkuntzan duten hizkuntza,erabilera eremu jasoetan estatuko hizkuntza nagusia erabiltzera behartuta daudelarik.diglosia hizkuntza baten lekua beste batek hartzen duenean gertatzen den egoera,hiztunek baliorik ematen ez diotelako,edo behar sozial jakin batzuk betetzen ez dituelako,euren hizkuntza alde batera uzten dutenean.ama-hizkuntza haurtzaroan ikasitako lehen hizkuntza,gehienetan gurasoengandik ikasita.hizkuntz komunitatea hizkuntza bera erabiltzen duten gizakiek osatutako taldea.kalko okerra hizkkuntza batean,inolako premiarik gabe,beste hizkuntza indartsu baten esaldiak edo moldeak erabiltzea.hiztun elebakarra hizkuntza bakar bat ezagutu eta erbiltzen duen pertsona.erabilera eremua hizkuntza bat erabiltzen den esparrua edo gunea,hala nola:etxea,lagunartea,eskola,administrazioa,komunikabideak.....hizkuntza maioritarioa hiztun asko duen hizkuntza.hizkuntza ofiziala lege egoteari dagokionez,lurralde batean indarrean dagoen hizkuntza.

Entradas relacionadas: