Joan Fuster

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 795 bytes

JOAN FUSTER:Joan Fuster,nascut a Sueca,va dedicar tota la vida

a l'estudi i a la reflexió encara q es va comprometre profunda-

ment amb la realitat del seu país.Fuster és un assagista.Admira

Montaigne i els maralistes francesos i escriu desenes de petits

articles o reflexions.Segon aquests models d'assaig de Fuster és

un continu examen de consciència,una anàlisi de les relacions en-

tre el "jo"i el món.L'obra reflecteix les característiques socials,polí-

tiques i cultural del país Valencià.També té una producció impor-

tant de crìtica literària i és un mestre en l'art  de l'aforisme.Obres

més conegudes:El descrèdit de la realitat,Diccionari per a ociosos

,Babel i Babilònies,Indagacions i propostes.

Entradas relacionadas: