La ruptura de Martí Luter

Clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,29 KB

Martí Luter va iniciar les crítiques sobre la situació de l'Església l'any 1517 amb la publicació de Les 95 tesis contra la doctrina catòlica i la jerarquia eclesiàstica. Luter hi negava el valor de les indulgències i el poder de l'Església per atorgar-les, i proposava una nova espiritualitat religiosa. Luter va rebre el suport dels prínceps i dels nobles alemanys, que ambicionaven les propietats de l'Església i volien reforçar l'autoritat davant l'emperador Carles V i el sant pare. La Reforma luterana es fonamenta en tres principis bàsics: la salvació per la fe i no per les bones obres, el sacerdoci universal i l'autoritat de la Bíblia. Per tant, cada creient és el seu sacerdot i interpreta lliurement la Bíblia segons la seva consciència individual, sense haver de sotmetre's a la interpretació de l'Església. La doctrina de Luter o luteranisme es va difondre ràpidament per Alemanya, Suècia, Dinamarca, Noruega, els Països Baixos, Anglaterra i Suïssa (La ruptura de Martí Luter)

Entradas relacionadas: