Les magnituds físiques i la seva mesura

Clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,33 KB

MAGNITUD ESCALAR: definida per número i unitat.
MAGNITUD VECTORIAL: té 3 característiques (mòdul,direcció i sentit).
V.NUL: quan la suma o resta de dos vectors dona 0, es representa amb un punt.
V.OPOSAT: és un vector que té la mateixa direcció i mòdul i sentit contrari.
FIX: el punt d'aplicació és fixe.
LLANÇATS: el punt d'aplicació es pot moure en la direcció de vector.
LLIURE: P.A és qualsevol punt però no es pot canviar el sentit i la direcció.
PARAL·LELS: té direccions paral·leles.
EQUIPOL·LENTS: té mateixa direcció, sentit i mòdul.
PRODUCTE D'UN ESCALAR PER 1 VECTOR: p = n · a
PRODUCTE ESCALAR DE 2 VECTORS i ANGLE ENTRE 2 VECTORS:
a · b = |a| · |b|· cos
PRODUCTE VECTORIAL DE 2 VECTORS: a b
DESCOMPOSICIÓ CARTESIANS DE VECTORS QUE : v = Vxi + Vyj
VECTOR UNITARI:
PRODUCTE ESCALAR DE 2 VECTORS EN COMPONENTS: a · b = axbx + ayby
Vy = |v| sen Vx = |v| cos

Entradas relacionadas: