Ones/so/formules

Clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,67 KB

[ONES] refracció(penetra): una ona incideix sobre la superfície de separació entre dos medis, una part de l'energia es transmet al 2n medi canviant la seva direcció de propagació.Reflexió(rebota): una ona incideix sobre una superfície i es reflexa.Canvi de direcció d'una ona que succeeix sobre la superficie de separació entre 2 medis, de manera que el raig reflexat retorna cap al 1er. Difracció:Les ones procedents d'una font troben un obstacle/petita obertura i deixen de propagarse en linia recta i volten l'obstacle.[SO] Intensitat: quantitat d'energia sonora(potencia acustica) que travessa per segon una superfície. depen de l'amplitud de l'ona. +amplitud ona=+intensitat del so.To: ve determinat x la frequencia fonamental de les ones sonores i es el que ens permet distingir entre sons greus aguts o mitjans.Timbre:qualitat que confereix al so els harmònics que acompanyen a la frequència fonamental. Permet distinguir 2 sons entre la mateixa nota amb igual intensitat produida per dos instruments diferents

Entradas relacionadas: