Sector secundari

Clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,81 KB

Les fonts d'energia convencionals son: hidroelectrica, l'energia produida per els combustibles fossils i l'energia generada per la fissio nuclear. Els combustibles fossils son: Carbo, petroli i gas natural. Les alternatives son: solar(neta, gratuita i inesgotable), eòlica(neta,renovable,no nesesita una tecnologia gaire sofisticada), mareomotriu(renovable i no contaminant), geotermica(les capes d'aigua calenta produeix calefaccio),i la de biomassa. La primera materia es tot aquell producte basic que obtenim directament de la natura i que es necesari per elaborar un be economic. Primeres materies minerals: les activitats mineres mes significatives se centren en lobtencio de ferro, carbo, petroli, fertilitzants i diferents minerals. Aquesta produccio es concentra a paisos com: xina russia canada o estats units. Primeres materies organiques: recursos biologics formats pels diferents organismes animals i vegetals.

Industria: activitats destinades a transformar les primeres materies en productes elaborats o semielaborats. Tipus: de base(les que duen a terme una primera manipulacio de les primeres materies, amb lobjectiu de formar prooductes semielaborats. per exemple: les industries de produccio d'energia), de bens d'equipament(transformen els productes semielaborats en productes finals destinats a altres industries, com les del mon de la construccio), de bens de consum(les que utilitzen diferents tipus de recursos i productes semielaborats per fabricar béns aptes per a la comercialitzacio com la textil o alimentaria). Factors de localitzacio industrial: proximitat de les primeres materies i de les fonts denergia, la disponibilitat de ma d'obra, el transport, el mercat, les infraestructures i els equipaments, la tecnologia, l'exsitencia d'ua aglomeracio industrial, les desisions politiques i els ajuts oficials.

Entradas relacionadas: