Serralades ciències de la terra

Clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,92 KB

1-Explica les diferències entre una orogènia de tipus alpí i una orogènia de tipus andí. Anomena dos exemples de cada tipus d’orogènia. Andí: C+O.Subducció ->fenòmens magmàtics.Gran serralada en el marge de l'escorça continental formada per lintens fregament entre plaques. Predomina el metamorfisme de regional tot i que al voltant de les zones on hi ha magmes també n'hi ha de contacte. ex:Andes i serralades de l'amèrica central. :  Alpí: C+C. Es formen plecs que acaven formant la serralada. Formació de falles. Hi ha encavalcaments i mantells de cdorriment. Pot haverhi metarmorfisme. Gairebe no magmetisme. ex:Pirineus, Alps, Himàlaia. 2-Què és el metamorfisme? Quina diferència hi ha entre el metamorfisme de contacte i el metamorfisme regional? És el conjunt de canvis que es produeixen a les roques com a conseqüència de l'augment de la pressió i la temperatura. Regional: Es forma com a conseqüència per l'acció de la P i la T. Afecta grans superfícies. ex: Pissarra, gneis. de Contacte: Augment de la T. Ascens d'una bossa de magma que forma les roques metamòrfiques ->Aurèola metamòrfica. ex: Marbre, Quarsita. 3-Explica què són el migmatisme i l’anatèxia, respectivament, i quan es produeixen. Són dos processos que estan entre magmatisme i metamorfisme. T molt altes. Migmatització: Quan només hi ha una fusió parcial de les roques. Anatèxia: Quan tota la roca es fona i es transforma en magma. 4-Quina diferència hi ha entre encavalcament  i mantell de corriment? Encavalcament: Quan un plec falla és mol intens, supera els límits de plasticitat de les roques, llisscament de la part superior del plec sobre el pla de falla (materials antics sobre mat. moderns) Mantell de corriment: És només la part que s'enfila sobre l'altre, no tota la superficie.5- Andí,   , Alpí, Conca sedimentària,  ,Fossa tectònica o graben. 6- Falla de direcció: Cisalla. Falla normal: extensió. Inversa: compresió.

Entradas relacionadas: