Tema 1 Catalan p1

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,92 KB

 

emisor: codifica i envia missatge/receptor:descodifica i interpreta missatge/referent:allò que es comunica x mitja de signes/canal:via de transport del missatge/codi:conjunt de signes i regles k permeten construi i desxifra un missatge.

emotiva:l'emfasi s posa n l sentiment de l'emi/conativa:s vol modifica la conducta dl recep./fàtica:recau n canal (m sents?)/estètica:s destaca la forma del missat./referencial:recau sobre referent/metalinguistica:recau sobre codi

signes:unitats extretes del codi que emi i recep comparteixen/significant (conjut de sons o lletres)/significat (concepte)

Entradas relacionadas: