Text argumentatiu registres

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,53 KB

 

L'anàlisi d'un anunci és un procés llarg i laboriós.Pla de l'expressió( en´l'anàlisi,és inedulible identificar i descriure el que es veu en l'anunci),Pla de la interpretació:buscarem un significat a les formes descriptives) el més important en el comentari d'un anunci serà,doncs,establir relacions entre els dos plans.Publicitat: té dues finalitats que són informar i persuadir(2convencer les necessitat de dispossar  d'un producte)tipus de text:descripció,narració,explicació,argumentació,predicció,instrucció,conersa,text retòrics.Varietats 1dialectals i de 2registre:(1corresponen a les distintes maneres d'usar la llengua que tenen diferents grups de parlants:hi ha una manera de parlar que identifica els parlants d'una determinada generació,grup social o zona geogràfica.2:conjunt de característiques lingüístiques que resulten d'adaptar la llengua a un context situacional).Factors que determinen el registre:depènd,bàsicament de quatre factors vinculables a aspectes del procés comunicatiu i,sobretot,a la situació:tema:no es fa servir el mateix tipus de la llengua per parlar d'un tema general que per tractar d'un tema especialitat(terminologá especialitat),Intencionalitat,grau de formalitat:depen sobretot de la major o menor coneixença o familiaritat que hi ha entre els interlocutors, hi tres tipus de grau de formalitat com alt(es troba en situacions d'un cert distanciament entre emisor i receptor),mitjà( correspondria a la varietat estàndar) i baix(es troba a totes aquelles situacions en què hi ha molt tracte entre els interlocutors) i canal o mitjà a través del qual ens comuniquem,imposa també les seves exigències a l'hora d'elaborar el text i per tant,és un altre dels factors que condicionen el registre.

Text argumentatiu:té com a finalitat convèncer l'interlocutor i,per tant,la seva funció bàsica és la persuasiva,cosa que el fa més aviat subjectiu. Aquest text és present en gèneres textuals molt diversos,tant orals com escrits Estructura: introducció en aquesta primera part presentaren el tem tot situan-lo dins un context,fent-ne veure l'interès al receptor,de qui em d'aconseguir  una disposició favorable.Desemvolupament: constitueix el cos argumentatiu, que conté el joc d'arguments que han de provar la tesi.Conclusió: es recorda breument la problemàtica que s'ha discutit i els principals arguments aportats,fet que porta a referma la tesi.Retòrica clàssica: arguments racional i procediments emotius.racionals:analogia,autoritat,quantitat,qualitat,utilitat.Fal-làcies:generalitzacions,falsos dilemas,manipular les cites,.Discurs emotiu(fer present l'emissor o el receptor en el text,fer ús d'un vocabulari conotat,altres recursos estilistics.

Entradas relacionadas: