Tipus d'oracio

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,63 KB

 

Tipus d'oracions.Enunciatives,Declaratives o asseveratives. Es limiten a enunciar un missatge sense cap marca morfològica específica ni cap signe gràfic que les distingeixi. Informen d'un fet.O.Interrogatives.Formulen una pregunta que pot ser directes, i llavors acaben amb un signe d'interrogació, o indrecta, si son oracions subordinades a un verb que introdueix la pregunta.Ia 4 tipus: generals,parcials,eco i retoriques. O.Exclamatives. Manifesten sorpresa, alegria,entusiasme,rebuig,fàstic.  O.imperatives o exhortatives. s'utilitzen en les ordres, consells, recomanacions, instruccions. Cants d'amor. Es manifesta l'amor concebut com a idea i com a passió. C de mort.Per una banda es mostra el dolor per la pèrdua de la persona estimada i l'atra mort com a solució quan el poeta no se sent correspost per l'amor de la dama. C.Morals. Reflexiona sobre diferents sentiments que es donen en l'ésser humà des d'una perspectiva filosòfica. C.Esperitual. Una llarga oració en què el poeta s'adreça a Déu en segona persona per demanar-li que l'ajudi a tenir més fe i, si cal, que li'n faci tenir per la força

Entradas relacionadas: