Vocabulario específico

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,96 KB

Xanglot: moviment inspiratori espasmòdic a intervals degut a una contracció del diafragma i acompanyat de soroll

Travesseres:camí transversal o que uneix de través dos altres camins

Tret:descarrega d'un arma que llança un projectil

Joncs: cadascuna de les tijes cilíndriques primes i llargues de la planta juncàcia

Cohibir: pesar sobre l'ànom d'algú retenint-lo d'obrar

Guspira: cadascuna de les gotes d'aigua que cauen en començar a ploure guspires./ espurna

Garriga: varietat d'alzina petita i de fulles punxoses

Exhaurit: esgotat o consumit

Escamot: aplec poc nombrós d'animals

Solc: cavitat llarguera produïda per una arada

Esplanissada: esplanada

Botxí:executor de les sentàncies de mort

Camalic:home que té per ofici trasportar l'equipatge o coses feixugues

Escorcollar: examinar minuciosament una cosa cercant-hi quelcomEscarafalls:demostració exagerada d'un sentiment amb gesticulacions excesives

Fogassa:massa de farina pastada generalment de forma redona

Bocí:part d'aliment que es posa d'una vegada dins la boca

Còdol:Troç de pedra, generalment de forma redonenca

Parany:trampa, giny parat per caçar animals

Escapolir-se:alliberar-se fugint

Escurra:multitud de bombolles que es formen en la superficie d'un líquid o en la boca d'algun animal

Drassanes:lloc on es construeixen les naus o altres embarcacions

Aldarull:cridadissa o remor forta

Relalimar:Caure una porció prima d'un líquid que corre per la superficie d'un cos

Bardissa:paret formada per arbustos espinosos que tanca un tros de terra

Andrònimes:cosa inútil o que fa nosa

Entradas relacionadas: